POL. PRYW.

KONTROLER:       
          Jerzy A. Kulig
BOHEMA Good Company

 
Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej i za pośrednictwem powiązanych stron internetowych, funkcji, usług i treści (zwanych dalej łącznie „Stroną internetową”) oraz opisuje zakres i cel przetwarzania.
 
1. Prawa użytkownika
1.1 Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego uzyskiwania informacji o danych osobowych, które Administrator zebrał na ich temat. Ponadto Użytkownicy mają prawo do poprawiania wszelkich niedokładnych danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych lub ich usuwania oraz, w stosownych przypadkach, dochodzenia swojego prawa do przenoszenia danych. Użytkownicy mają również prawo do złożenia skargi do odpowiednich organów nadzorczych, jeśli podejrzewają, że dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 
2. Prawo do sprzeciwu
2.1 Użytkownicy mogą zrezygnować z przyszłego przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z przepisami ustawowymi. To prawo do sprzeciwu dotyczy w szczególności przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej.
 
3. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
3.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie w celu odzwierciedlenia zmian sytuacji prawnej lub zmian związanych z Witryną lub przetwarzaniem danych. Jeżeli wymagana jest zgoda Użytkowników lub jeśli Polityka Prywatności zawiera postanowienia dotyczące stosunku umownego z Użytkownikami, zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą Użytkowników.
3.2 Użytkownicy proszeni są o regularne sprawdzanie Polityki prywatności, aby być na bieżąco z jej treścią.
 
4. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych i podstawy prawnej
4.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w kontekście tej Usługi obejmują dane inwentaryzacyjne (np. Nazwiska i adresy), dane kontraktowe (np. Wykorzystane usługi), dane użytkowe (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie tymi treściami), meta / dane komunikacyjne (identyfikatory urządzeń, adresy IP) i dane treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub księdze gości).
4.2 Termin „użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie osób, których dane dotyczą. Dotyczy to w szczególności odwiedzających tę stronę internetową. Terminologia stosowana w niniejszej Polityce prywatności, na przykład „Użytkownicy”, jest neutralna pod względem płci.
4.3 Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że Administrator przetwarza dane użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których przetwarzanie danych jest wymagane lub wymagane przez prawo w celu świadczenia usług umownych (np. W celu przetwarzania zamówień) i świadczenia usług online, lub jeśli Użytkownicy wyrazili zgodę lub jeśli jest to do celów uzasadnione interesy Administratora (tj. interes w analizie, optymalizacji i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzenie tej strony internetowej w bezpieczny sposób oraz (jeśli ta strona internetowa jest prowadzona przez firmę) komercyjnie opłacalne w rozumieniu art. 6 ust. 1 ) f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
4.4 W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) należy pamiętać, że podstawą prawną osoby, której dane dotyczą, jest zgoda na art. 6 (1) a. i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług umownych i wywiązywania się z tych zobowiązań umownych jest art. 6 (1) b. RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu spełnienia tych obowiązków prawnych jest art. 6 (1) c. RODO, a podstawą prawną przetwarzania danych do celów tych uzasadnionych interesów jest art. 6 (1) f. RODO.
 
5. Zabezpieczenia bezpieczeństwa
5.1 Administrator stosuje najnowsze organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawodawstwa o ochronie danych, a tym samym w celu ochrony danych przetwarzanych przez Administratora przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
5.2 Te środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między Twoją przeglądarką a naszym serwerem.
 
6. Usuwanie danych
6.1 Przechowywane przez nas dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do wyznaczonego celu i pod warunkiem, że Administrator nie ma ustawowego obowiązku zatrzymywania tych danych. W przypadku, gdy dane użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych celów dozwolonych przez prawo, ich przetwarzanie zostanie odpowiednio ograniczone, tj. Dane zostaną zablokowane i nie będą już przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkownika, które muszą być przechowywane ze względu na wymogi handlowe lub podatkowe.
 
7. Przekazywanie danych stronom trzecim i dostawcom zewnętrznym
7.1 Dane są przekazywane stronom trzecim tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Administrator przekazuje dane Użytkowników podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne np. W celu wypełnienia zobowiązań umownych wobec Użytkowników lub gdy Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich w ramach tego prawnie uzasadnionego interesu.
7.2 W zakresie, w jakim Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia własnych usług, zapewnia odpowiednie zabezpieczenia prawne oraz podejmuje odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi.
7.3 O ile treści, narzędzia lub jakiekolwiek inne zasoby od innych dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”) są wykorzystywane w ramach niniejszej Polityki prywatności, a dostawcy zewnętrzni mają zarejestrowaną siedzibę w kraju trzecim, należy założyć, że dane będą przekazywane do kraju zamieszkania dostawcy zewnętrznego. Termin „państwo trzecie” odnosi się do krajów, w których RODO nie stanowi bezpośrednio obowiązującego ustawodawstwa, tj. zasadniczo krajów spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego Obszar Dane będą przekazywane do państw trzecich, jeżeli zostanie zachowany odpowiedni stopień ochrony danych, jeżeli Użytkownicy wyrazili na to zgodę lub jeżeli takie przekazanie jest dozwolone przez prawo w inny sposób.
 
8. Pliki cookie i pomiar zasięgu
8.1 Pliki cookie to pliki danych, które są przesyłane z tego serwera internetowego lub serwerów internetowych stron trzecich do przeglądarki internetowej Użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą obejmować małe pliki lub inne rodzaje przechowywania informacji. Gdy Użytkownik będzie w przyszłości przeglądał tę samą stronę internetową, dane zapisane w pliku cookie mogą zostać odzyskane przez Witrynę w celu powiadomienia Witryny o wcześniejszej aktywności Użytkownika. Administrator wykorzystuje tzw. „Cookies sesyjne”, których informacje są przechowywane tylko przez czas trwania aktualnej wizyty w Serwisie (np. W celu umożliwienia Ci statusu logowania). Plik cookie sesji przechowuje losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tak zwany identyfikator sesji. Plik cookie zawiera również informacje o jego pochodzeniu i czasie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Sesyjne pliki cookies są usuwane, gdy Użytkownicy zakończą korzystanie z mojej oferty online i np. Wylogują się lub zamkną przeglądarkę.
8.2 Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również Użytkownikom, w jaki sposób Administrator wykorzystuje pliki cookies w sposób pseudonimizowany do pomiaru zasięgu.
8.3 Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby na jego komputerze były zapisywane pliki cookies, Administrator zwraca się niniejszym o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. Zapisane pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności tego Serwisu.
8.4 Użytkownicy mogą blokować pliki cookie, które są używane do śledzenia i reklamy internetowej, odwiedzając stronę rezygnacji z inicjatywy reklamowej sieci (http://optout.networkadvertising.org/), a także zarządzając swoimi preferencjami na amerykańskiej stronie internetowej http: / /www.aboutads.info/choices lub europejska witryna internetowa http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
 
9. Hostowanie i pliki dziennika serwera
9.1 Ta witryna jest obsługiwana przez webme GmbH, RednitzstraĂŸe 18, 90449 Nürnberg, Niemcy (https://www.own-free-website.com). Politykę prywatności webme można znaleźć pod adresem https://www.own-free-website.com/en/Privacy-Policy.php.
9.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f. DSGVO w oparciu o uzasadnione interesy w korzystaniu z serwera i infrastruktury oprogramowania ze względów bezpieczeństwa i wydajności. Firma webme przetwarza dane użytkowników wyłącznie w celu udostępniania tej Witryny i utrzymania jej bezpieczeństwa.

10. Zbieranie danych dostępowych (pliki dziennika)
10.1 Na potrzeby tych uzasadnionych interesów dostawca serwera Administratora zbiera dane za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do serwera, na którym znajduje się usługa. Dane te zbierane są w postaci plików dziennika serwera. Te dzienniki zawierają nazwę strony internetowej i / lub pliku, do którego użytkownik uzyskuje dostęp, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, szczegóły używanej przeglądarki internetowej (w tym wersja), operację Użytkownika system, adres URL strony odsyłającej (poprzedniej strony z linkiem do tej Witryny), adres IP i żądającego dostawcy.
10.2 Informacje zawarte w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. W celu wykrycia niewłaściwego użycia lub oszustwa) przez maksymalnie siedem dni przed usunięciem. Dane, które mają być zatrzymane jako dowód, nie mogą być usuwane do czasu zakończenia danej sprawy.
 
11. Poszczególne funkcje Serwisu
11.1 Ta strona internetowa będzie dalej rozwijana i może ulec zmianie w przyszłości. W szczególności można dodawać lub usuwać poszczególne funkcje Serwisu. Opisane poniżej funkcje mają zatem zastosowanie, jeżeli zostaną udostępnione w ramach Serwisu (np. Komercyjne wykorzystanie, księga gości, forum, newsletter, usługi podmiotów zewnętrznych).
11.2 Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach następujących funkcji Serwisu jest art. 6 (1) b. RODO. Jeśli adresy IP są przechowywane, odbywa się to zgodnie z art. 6 (1) f. RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na obronie i / lub dochodzeniu możliwych niedopuszczalnych treści.
 
12. Przetwarzanie danych w ramach relacji z klientami
12.1 W przypadku korzystania z Serwisu w celach komercyjnych, Administrator przetwarza dane inwentaryzacyjne (np. Nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe Użytkowników) oraz dane dotyczące umów (np. Wykorzystywane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje dotyczące płatności) klientów oraz zainteresowanym stronom w celu wypełnienia zobowiązań umownych i świadczenia usług zgodnie z art. 6 (1) b. RODO.
 
13. Google Analytics
13.1 Na potrzeby tego prawnie uzasadnionego interesu (tj. Interesu polegającego na analizie, optymalizacji i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzeniu Serwisów w sposób komercyjnie uzasadniony w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z Witryn przez Użytkownika będą generalnie być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA.
13.2 Google posiada certyfikat w ramach Tarczy Prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
13.3 Google wykorzysta te informacje w tym imieniu w celu oceny korzystania z tych witryn internetowych przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu. Proces ten może obejmować tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowania Użytkowników z przetwarzanych danych.
13.4 Administrator korzysta wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
13.5 Adres IP przesłany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić instalowanie plików cookie na swoim komputerze, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki. Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania przez nich ze stron internetowych oraz mogą uniemożliwić Google przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki z poniższego linku: http://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = pl.
13.6 Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane i jak zrezygnować, odwiedź strony internetowe Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners („Jak Google wykorzystuje dane, gdy używasz tego witryn lub aplikacji partnerów ”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („ Jak Google wykorzystuje dane w reklamach ”), http://www.google.com/settings/ads („ Kontrola informacje, których Google używa do wyświetlania reklam ”).

14. Wtyczki społecznościowe Facebooka
14.1 Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (tj. Zainteresowania analizą, optymalizacją i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzeniem tych Stron w sposób komercyjnie opłacalny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. Filmy wideo, grafikę lub tekst) i są identyfikowane za pomocą jednego z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, określenia „jak”, „polubienie” lub „kciuk w górę”) znak) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
14.2 Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności i tym samym zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
14.3 Jeśli Użytkownik wywoła funkcję tej Witryny, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób dane Użytkownika dotyczące wizyty i zainteresowań w tej Witrynie, a także używanego oprogramowania i sprzętu, a także czasu wizyty i adresu IP Użytkowników są przesyłane do Facebooka. Z przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowników, a na ich urządzeniu mogą być przechowywane pliki cookie z danymi profilu użytkownika. Dane Użytkownika przetwarzane przez Facebook mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.
14.4 Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także odpowiednie prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności Użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https: / /www.facebook.com/about/privacy/.
14.5 Użytkownicy mogą również sprzeciwić się używaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo za pośrednictwem strony internetowej USA (http: //www.aboutads. info / choice) lub na europejskiej stronie internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 
15. Integracja usług i treści stron trzecich
15.1 Dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (tj. Interesu polegającego na analizie, optymalizacji i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzeniu tych Stron w sposób komercyjnie opłacalny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców treści i usług na tych Stronach Internetowych w celu włączenia treści i usług, takich jak na przykład filmy i czcionki (zwane dalej łącznie „Treścią”). Zewnętrzny dostawca tych Treści zawsze wymaga adresu IP Użytkownika w celu przesłania Treści do przeglądarki danego Użytkownika. Innymi słowy, adres IP jest wymagany do wyświetlenia tej treści. Administrator stara się wykorzystywać takie Treści tylko wtedy, gdy dany dostawca używa adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia tych treści. Dostawcy zewnętrzni mogą dodatkowo wykorzystywać „znaczniki pikselowe” (niewidoczne pliki graficzne, znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być używane do analizy informacji, takich jak liczba odwiedzających uzyskujących dostęp do stron tej Witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być dodatkowo przechowywane na urządzeniach użytkowników w formie plików cookies. Informacje te obejmują informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, witrynach odsyłających, czasie spędzonym w Witrynie oraz dalsze szczegóły dotyczące korzystania przez Użytkowników z tych Witryn, a także mogą być łączone z porównywalnymi informacjami z innych źródeł.
15.2 Poniższa lista zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich Treści, a także linki do ich polityk prywatności, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych i mechanizmów rezygnacji, z których niektóre zostały już omówione tutaj:
- Filmy na platformie „YouTube” dostarczanej przez firmę zewnętrzną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/; rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/. Uwagi dotyczące Google, Inc .: Google posiada certyfikat w ramach programu Privacy Shield, który zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
- Mapy z usługi „Google Maps” świadczonej przez firmę zewnętrzną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/; rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/. - Czcionki zewnętrzne dostarczone przez zewnętrznego dostawcę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). Integracja czcionek Google odbywa się poprzez żądanie na serwerze Google (zwykle w USA). Polityka prywatności:
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja