Formularz Zgłoszenia Wystawcy - Exhibitor Application Form

Potencjalnego wystawcę prosimy o wypełnienie wszystkich pól Potential exhibitors are asked to fill in all the fields of the form ODWROTNIE PRZEŚLEMY OFFERTĘ REVERSE WE WILL SEND THE OFFER

EXPO (pole wyboru_check box)
NAZWA FIRMY / COMPANY NAME:
ADRES SIEDZIBY / HQ ADRESS:
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ / TAX IDENTIFICATION NUMBER:
e-mail:
telefon firmowy / company phone:
OSOBA DO KONTAKTU I NR KOMÓRKI / CONTACT PERSON AND CELL NUMBER:
uwagi, życzenia /comments, wishes:
Your message::
Twoja wiadomość:
PROSIMY POTWIERDZIĆ PRAWDZIWOŚĆ PODANYCH DANYCH I ZAAKCEPTOWAĆ, W CAŁOŚCI ZAPISÓW, REGULAMIN TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ BOHEMA GOOD COMPANY NA TERENACH MCK - SPODEK KATOWICE i Covid-19 ORAZ ORGANIZOWANYCH ON-LINE PLEASE ACKNOWLEDGE THE TRUE OF THE DATA PROVIDED AND ACCEPT, IN FULL REGISTRATION, THE RULES OF THE FAIR ORGANIZED BY BOHEMA GOOD COMPANY IN THE AREAS OF MCK - SPODEK KATOWICE & Covid-19 AND ORGANIZED ON-LINE https://www.mckkatowice.pl/pl/do-pobrania/26/
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja